SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašuma objekts "Krejotava" Liepas pagastā, Priekuļu novadā

Possessor paziņo: ar Ministru kabineta 2020.gada 4.marta rīkojumu Nr.84 “Par valsts īpašuma objekta "Krejotava" Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu privatizācijai” privatizācijai nodots valsts nekustamais īpašums "Krejotava" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4260 003 0311) - zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 4260 003 0311) 0,34 ha platībā un uz tās esošās piecas būves (būvju kadastra apzīmējumi 4260 003 0311 001, 4260 003 0311 002, 4260 003 0311 003, 4260 003 0311 004 un 4260 003 0311 005) - Liepas pagastā, Priekuļu novadā.

Prasījumi, kas attiecas uz minēto objektu, piesakāmi divu mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Papildu informācija par privatizējamo objektu saņemama un prasījumus apliecinošie dokumenti iesniedzami K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV–1887, darba laikā.

DOKUMENTI LEJUPIELĀDEI:

KONTAKTPERSONA:

Lienīte Dzimtā-Zemīte
tālr. 67 021 325
e-pasts: Lienite.Dzimta-Zemite@possessor.gov.lv