SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašuma objekts "Valku pagrabs" Valdgalē, Valdgales pagastā, Talsu novadā

Possessor paziņo: Ar Ministru kabineta 2020.gada 26.augusta rīkojumu Nr.458 “Par valsts īpašuma objekta Valdgalē, Valdgales pagastā, Talsu novadā, nodošanu privatizācijai” privatizācijai nodots valsts nekustamais īpašums "Valku pagrabs" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 88920120143) - zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 8892 012 0143) 0,2700 ha platībā - Valdgalē, Valdgales pagastā, Talsu novadā.

Prasījumi, kas attiecas uz minēto objektu, piesakāmi AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" divu mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Papildu informācija par privatizējamo objektu saņemama, un prasījumus apliecinošie dokumenti iesniedzami K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV–1887, darba laikā.

 

DOKUMENTI LEJUPIELĀDEI:

KONTAKTPERSONA

Lienīte Dzimtā-Zemīte
tālr. 67 021 325
e-pasts: Lienite.Dzimta-Zemite@possessor.gov.lv