SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašuma objekts "Trākšu pienotava" Praulienas pagastā, Madonas novadā

Possessor paziņo: Ar Ministru kabineta 2020.gada 21.aprīļa rīkojumu Nr.204 “Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai” privatizācijai nodots valsts īpašuma objekts - nekustamais īpašums "Trākšu pienotava" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.70860140231) - zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 70860140230) 0,7 ha platībā un divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 70860140176001 un 70860140176005) - Praulienas pagastā, Madonas novadā.

Prasījumi, kas attiecas uz minēto objektu, piesakāmi AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" divu mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Papildu informācija par privatizējamo objektu saņemama, un prasījumus apliecinošie dokumenti iesniedzami K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV–1887, darba laikā.

DOKUMENTI LEJUPIELĀDEI:

KONTAKTPERSONAS:

Lienīte Dzimtā-Zemīte
tālr. 67 021 325
e-pasts: Lienite.Dzimta-Zemite@possessor.gov.lv

Eva Šķestere
tālr.: 67 021 419
e-pasts: Eva.Skestere@possessor.gov.lv