AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

VALSTS KAPITĀLA DAĻU ATSAVINĀŠANA

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) un Possessor 2013.gada 28.decembrī noslēdza līgumu par sadarbību VSAA turējumā esošo valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto valsts kapitāla daļu pārdošanā 37 uzņēmumos. Valsts kapitāla daļu pārdošana tika veikta, pamatojoties uz Ministru kabineta akceptēto Pārresoru koordinācijas centra izstrādāto ziņojumu par valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtējuma rezultātiem. Pārdodamo kapitāla daļu īpatsvars sabiedrību pamatkapitālā svārstījās no 0,82% līdz 14,75%. 

Sadarbības līguma ietvaros tika pārdota valsts kapitāla daļa AS "Autobāze LVA", AS "DHB", AS "Dobeles dzirnavnieks", AS "Mēbeļu nams", AS "NIDL", AS "Talsu autotransports", AS "Hanzas maiznīcas", AS "Putnu fabrika "Ķekava"", SIA "Antikvariāts Planēta", SIA "Latvijas ķīmija", SIA "LEMF", SIA "Neirožu klīnika", kā arī daļa no AS "Valmieras stikla šķiedra" akciju paketes, par kopējo summu 1,6 milj. euro.

Sadarbības līgums tika izbeigts 2015.gada 10.augustā, jo Possessor saskaņā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu 2015.gada 1.jūlijā un 28.decembrī pārņēma valsts pensiju speciālajam budžetam nodotās kapitāla daļas turējumā no VSAA. Līdz 2019.gada 31.decembrim ir pārdotas valsts kapitāla daļas AS “AUTO-REMONTS”, AS “B.L.B. Baltijas termināls”, SIA “Garantiju aģentūra”, AS “Komunālprojekts”, AS “Latvijas Nacionālais autopārvadātāju centrs”, AS ”Lielplatone”, AS “Rēzeknes autobusu parks”, kā arī AS “Grindeks”, AS “Valmieras stikla šķiedra”, AS “Latvijas kuģniecība”, AS "Balt Alianse", AS "Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija" un AS "Latvijas maiznieks" kopumā par 17,0 milj. euro.


VALSTS KAPITĀLA DAĻU PRIVATIZĀCIJA

Vēsturiskā informācija saistībā ar privatizācijas procesiem: