SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Possessor ārkārtas akcionāru sapulcē 2018.gada 22.februārī tika apstiprināta Stratēģija. Faktiskie Possessor darbības rezultāti ir atspoguļoti atbilstoši Stratēģijā definētajiem nefinanšu un finanšu mērķiem.

 

 * EBITDA un peļņa tiek normalizēti, atskaitot izdevumus, kas saistīti ar ieguldījumiem meitas sabiedrību kapitālā un izveidotiem uzkrājumiem ārkārtas izdevumiem.

Mērķi