AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

valdeALVIS MITENBERGS
Possessor valdes loceklis

A.Mitenbergam ir padziļināta profesionālā pieredze jurisprudences jomā. A.Mitenbergs ir bijis AS "Swedbank" Aizdevumu atgūšanas daļas Korporatīvo klientu aizdevumu atgūšanas apakšnodaļas vadošais jurists, bet pirms tam Tiesvedības un juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadošais jurists. Kā sertificēts maksātnespējas procesa administrators A.Mitenbergs ir uzkrājis nozīmīgu darba pieredzi uzņēmumu maksātnespējas procesos. A.Mitenbergam ir Latvijas Universitātē iegūts maģistra grāds tiesību zinātnē.

A.Mitenbergs ir Possessor valdes loceklis no 2015.gada 3.jūnija un no 2020.gada 3.jūnija ir ievēlēts uz nākamo pilnvaru termiņu.