Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

“Ziemciems” Kazdangā, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā

 

Possessor paziņo: Ir apstiprināti nekustamā īpašuma “Ziemciems” Kazdangā, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, kadastra Nr.64680030075, privatizācijas noteikumi.

  • Nosacītā cena - EUR 800 000.
  • Pirmpirkuma tiesības atzītas nomniekam.

Apliecinājuma iesniegšana privatizēt objektu noteikta divās kārtās:

  • pirmpirkuma tiesīgajai personai apliecinājums jāiesniedz mēneša laikā no noteikumu saņemšanas dienas,
  • ja nomnieks nerealizēs savas pirmpirkuma tiesības, tad tiks izsludināts jauns apliecinājumu iesniegšanas termiņš citiem privatizācijas subjektiem.

 

DOKUMENTI LEJUPIELĀDEI:

 

KONTAKTPERSONA:
Eva Šķestere
T: 67 021 419
E: Eva.Skestere@possessor.gov.lv