Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Īpašuma objekts "Čakstes" Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā

 

Possessor paziņo: privatizācijai nodots valstij piederošs apbūvēts zemesgabals “Čakstes” Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kadastra Nr.64840070018, kadastra apzīmējums 64840070197, kas ierakstīts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000102748. Pirmpirkuma tiesīgā persona – fiziska persona.

Prasījumi, kas attiecas uz minēto zemesgabalu, piesakāmi Possessor viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informācija par privatizējamo zemesgabalu saņemama un prasījumus apliecinošie dokumenti iesniedzami Possessor, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV-1887.

 

DOKUMENTI LEJUPIELĀDEI:

 

KONTAKTPERSONA:
Iveta Kivliņa
T: 67 021 444
E: Iveta.Kivlina@possessor.gov.lv