Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Nekustamais īpašums "Ziemciems”, Kazdangā, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā

 

Possessor paziņo: ir uzsākta nekustamā īpašuma "Ziemciems”, Kazdanga, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, kadastra Nr.6468 003 0075, privatizācija. Valsts īpašuma objekta sastāvs:

  • septiņas zemes vienības (zemes vienību kadastra apzīmējumi 6468 003 0011, 6468 003 0021, 6468 003 0075, 6468 003 0076, 6468 003 0080, 6468 005 0043 un 6468 005 0082) ar kopējo platību 248,12 ha;
  • astoņas būves (būvju kadastra apzīmējumi 6468 003 0034 036, 6468 003 0034 039, 6468 003 0034 034, 6468 003 0034 032, 6468 003 0034 033, 6468 003 0034 037, 6468 003 0034 038 un 6468 003 0034 040).

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 21.pantu viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”:

  • personām, kuras pretendē uz pirmpirkuma tiesībām, jāiesniedz rakstisks pieteikums K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV–1887;
  • personām, kuras vēlas privatizēt šo objektu, jāiesniedz savi priekšlikumi Possessor

 

DOKUMENTI LEJUPIELĀDEI:

 

KONTAKTPERSONA:
Eva Šķestere
T: 67 021 419
E: Eva.Skestere@possessor.gov.lv