brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Apbūvēti zemesgabali “Bungas” un "Jaunbungas"

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (turpmāk – Possessor) paziņo:

privatizācijai nodoti apbūvēti zemesgabali:

  • “Bungas”, Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr.62460040043 (ierakstīts Ēdoles pagastā zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000068391);
  • “Jaunbungas”, Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62460040079 (ierakstīts Ēdoles pagastā zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000554566).

Prasījumi, kas attiecas uz zemesgabaliem, piesakāmi Possessor viena mēneša laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informācija par privatizējamiem zemesgabaliem saņemama un prasījumus apliecinošie dokumenti iesniedzami Possessor, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV-1887.

DOKUMENTI LEJUPIELĀDEI:

KONTAKTPERSONA
Iveta Kivliņa
Iveta.Kivlina@possessor.gov.lv
tālr. 67021444