AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv
Pilns nosaukums: likvidējamā sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Hiponia”
Juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 31, Rīga, LV-1010
Pamatkapitāls: EUR 37 569 tūkst.
Līdzdalība kapitālā: 100%

LSIA "Hiponia" (bijusī sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra", kas bija VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" meitas sabiedrība) reģistrēta Uzņēmumu reģistrā 1999.gada 14.janvārī. Tās dibinātājs bija VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" (pēc pārveides - AS "Finanšu institūcija Altum").

2013.gada 19.jūnijā, atbilstoši aizdevuma līguma nosacījumiem, sabiedrībai tika piešķirts valsts aizdevums 70,96 milj.latu (t.i., 100,99 milj.eiro) apmērā, no kura tika izmantoti 99,18 milj.eiro.

Izpildot Ministru kabineta lēmumu par SIA "Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra" kapitāla daļu atsavināšanu, kas pieņemts saskaņā ar iepriekš apstiprināto koncepciju "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" pārveidi par attīstības banku", 2013.gada 28.jūnijā Possessor  kļuva par 100% kapitāla daļu īpašnieci. Ar 2014.gada 1.oktobri SIA "Hipotēku bankas nekustamā īpašumu aģentūra" mainīja nosaukumu un kļuva par LSIA "Hiponia", noslēdzot uzņēmuma pārveides procesu.

Šobrīd LSIA "Hiponia" nodarbojas ar no bijušās AS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" pārņemto problemātisko aktīvu pārvaldīšanu. SIA "Hiponia" jaunus aizdevumus neizsniedz, un tā darbība ir vērsta uz maksimālu līdzekļu apjoma atgūšanu no izstrādājamā portfeļa. No nekustamo īpašumu atsavināšanas iegūtie līdzekļi tiek novirzīti Valsts kases aizdevuma atmaksai. Uzņēmuma portfelī ir aptuveni 800 nekustamie īpašumi, un uzņēmums apkalpo aptuveni 1 600 aizņēmējus.

2017.gadā tika īstenots LSIA "Hiponia” kredītportfeļa un nekustamo īpašumu portfeļa pārdošanas process, kura realizācijai tika piesaistīts pārdošanas konsultants SIA "KPMG Baltics”. Pārdošanas procesa ietvaros 2017.gada 20.decembrī tika noslēgts pārdošanas līgums ar SIA "B2Holding Kapital” kredītportfeļa pārdošanu. Kredītportfeļa nodošana pircējam tika pabeigta 2018.gada februāra beigās. Paredzēts, ka LSIA "Hiponia” nekustamo īpašumu portfelis tiks izstrādāts līdz 2018.gada beigām. Lēmumu par Hiponia darbības izbeigšanas un likvidācijas procesa uzsākšanas reģistrēšanu Latvijas Republikas Komercreģistrs pieņēma 2018.gada 2.jūlijā.

Līdz 2019.gada 31.decembrim LSIA “Hiponia” ir atmaksājusi valstij EUR 92,30 milj., no tiem 72,48 milj. pamatsummas dzēšanai un EUR 19,82 milj. procentu maksājumos.

LSIA