SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv
ID Nosaukums Statuss
POSSESSOR/2021/32 Zemes vienības Stigas ielā 6, Jūrmalā, situācijas un apgrūtinājumu plānu aktualizācija publicēts
POSSESSOR/2021/22 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” funkcionālais audits pieņemts lēmums
POSSESSOR/2021/23 Zemes vienības Stigas ielā 6, Jūrmalā, situācijas un apgrūtinājumu plānu aktualizācija pieņemts lēmums
POSSESSOR/2021/30 SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" darbinieku veselības apdrošināšana publicēts
POSSESSOR/2021/29 Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, konferenču zāles stiklotās fasādes renovācijai publicēts
POSSESSOR/2021/28 Vidi degradējošu būvju Liginišķu ielā 11 un Ūdru ielā 29, Daugavpilī, un to pieguļošo teritoriju sakārtošana publicēts
POSSESSOR/2021/24 Degvielas un citu autotransporta ekspluatācijas preču un mazgāšanas pakalpojumu iegāde degvielas uzpildes stacijās SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" vajadzībām publicēts
POSSESSOR/2021/16 Robežu (koordinātu) neatbilstības novēršana zemes īpašuma "Mazstendnieki", Lībagu pagastā, Talsu novadā, sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 88720070075 pieņemts lēmums
POSSESSOR/2021/14 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” nekustamo īpašumu K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, K.Valdemāra ielā 31A, Rīgā un K.Valdemāra ielā 31B, Rīgā un kustamās mantas apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem, un citiem zaudējumiem pieņemts lēmums
POSSESSOR/2021/8 Privatizācijas sertifikātu kontu uzskaites sistēmas uzturēšana un izmaiņu, papildinājumu izstrāde pieņemts lēmums
POSSESSOR/2021/1 Zemes ierīcības projekta izstrāde nekustamā īpašuma Ilmeņa ielā 6, Rīgā, kadastra Nr.01001092004, sastāvā esošas zemes vienības sadalīšanai; zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana pieņemts lēmums