Stand With Ukraine
Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

2022

ID Nosaukums Statuss Pievienotie faili  
POSSESSOR/2022/45 Zemes vienību Rīgas ielā 21A, Olainē, Olaines novadā, un “Kūdrā”, Grēnēs, Olaines pagastā, Olaines novadā, apgrūtinājumu plānu aktualizācija publicēts Paziņojums par aptauju      
POSSESSOR/2022/44 Zemes ierīcības projekta izstrādāšana zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 50900030062 “Lielķīši”, Stradu pagastā, Gulbenes novadā, zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un dzīvojamai ēkai “Lielķīši” funkcionāli nepieciešamā zemesgabala projekta izstrādāšana publicēts Paziņojums par aptauju      
POSSESSOR/2022/38 Kondicionēšanas un ventilācijas sistēmu tehniskā apkalpošana un remonts publicēts Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/26 Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana publicēts Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/20 Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšana publicēts Paziņojums par aptauju Zemesgabala kadastra izdruka

Zemesgabala kadastra izdruka

Zemesgabala kadastra izdruka
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/19 Meža inventarizācijas veikšana zemes īpašumā Stigas ielā 6, Jūrmalā publicēts Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/16 Tehniskās apsardzes pakalpojumi SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” publicēts Paziņojums par aptauju      
POSSESSOR/2022/14 Drošības un pieejas kontroles sistēmas paplašināšana publicēts Paziņojums par aptauju Paziņojums par lēmuma pieņemšanu    
POSSESSOR/2022/10 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” nekustamo īpašumu K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, K.Valdemāra ielā 31A, Rīgā un K.Valdemāra ielā 31B, Rīgā un kustamās mantas apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem, un citiem zaudējumiem publicēts Paziņojums par aptauju Paziņojums par lēmuma pieņemšanu