brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

2020

ID Nosaukums Statuss Pievienotās datnes
POSSESSOR/2020/84 Zemes vienību robežu un situācijas plāna kamerālā pārzīmēšana un apgrūtinājumu plāna aktualizācija pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2020/86 Nekustamo īpašumu apdrošināšana pieņemts lēmums Paziojums Atbilde uz jautājumu Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2020/79 Zemes vienību robežu un situācijas plāna kamerālā pārzīmēšana un apgrūtinājumu plāna aktualizācija pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2020/74 Zemes ierīcības projekta izstrāde nekustamā īpašuma “Čakstes”, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā sadalīšanai; zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2020/72 Meža atjaunošana zemesgabalā Ilmeņa ielā 17, Rīgā pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2020/68 Meža inventarizācijas veikšana zemesgabalos "Juglas Ziedi", Suntažu pagastā, Ogres novadā, un "Virānes mežs", Tirzas pagastā, Gulbenes novadā pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2020/70 Vidi degradējoša nekustamā īpašuma Auseklīša ielā 23, Jēkabpilī, kadastra Nr.56010024504, teritorijas sakārtošana pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju TS_P1_Fotofiksācijas

TS_P2_Kartes skata izdruka
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2020/67 Zemes vienību robežu un situācijas plāna kamerālā pārzīmēšana un apgrūtinājumu plāna aktualizācija procedūra pārtraukta Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2020/63 Nekustamā īpašuma Dārznieku ielā 18, Jēkabpilī, kadastra Nr.56010021664001, sakārtošana pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju TS_P1_Fotofiksācijas

TS_P2_Kartes skata izdruka
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2020/59 Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu plānu aktualizācija atbilstoši aktuālajiem kadastra datiem pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2020/60 Zemes vienības "Valku pagrabs", Valdgalē, Valdgales pagastā, Talsu novadā, kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2020/62 Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana dzīvojamās ēkas Berģu ielā 160/4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 127 0592 004, nojaukšanai pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums TS_P2_Darba apjoms

TS_P3_Fotofiksācijas
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2020/53 AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" mantas apdrošināšana pieņemts lēmums Informatīvs paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2020/50 Zemes ierīcības projekta izstrāde nekustamā īpašuma “Boži” Nidā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, sadalīšanai, zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana pieņemts lēmums Informatīvs paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2020/49 Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 13000260059 kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2020/48 Nekustamā īpašuma Ūdeļu ielā 21, Rīgā, kadastra Nr. 01001232108, teritorijas sakārtošana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Aptauju Foto

Zemes robežu plāns
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2020/47 Kondicionēšanas un ventilācijas sistēmu tehniskā apkalpošana un remonts pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2020/43 Zemes vienības "Liepzari" Padurē, Padures pagastā, Kuldīgas novadā, kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana pieņemts lēmums Informatīvs paziņojums par Aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2020/35 Zemes vienību "Pūņu krejotava" Vecpūņās, Valdgales pagastā, Talsu novadā, un "Trākšu pienotava" Praulienas pagastā, Madonas novadā, kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana pieņemts lēmums Informatīvs paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2020/39 Zemesgabala Vītiņu ielā 15A, Aucē, kadastra Nr.46050444410, teritorijas sakārtošana pieņemts lēmums Informatīvs paziņojums par aptauju P1_Fotofiksācijas

P2_Zemes gabala plāns
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2020/34 Zemesgabala Vītiņu ielā 15A, Aucē, kadastra Nr.46050444410, teritorijas sakārtošana procedūra pārtraukta Paziņojums par aptauju 1.pielikums

2.pielikums
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2020/22 Arhivēšanas pakalpojumu nodrošināšana AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Aptauju Paziņojums par piedāvājumu iesniegšanu Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2020/17 Zemes vienības "Krejotava" Liepā, Liepas pag., Priekuļu nov., kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2020/20 Privatizējamo un atsavināmo nekustamo īpašumu uzturēšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2020/13 Zemesgabala "Sloka 7129", Jūrmalā, kadastra Nr.13000217129, teritorijas sakārtošana pieņemts lēmums Paziņojums apr Aptauju Fotofiksācijas

VZD kartes skata izdruka
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2020/4 Nekustamo īpašumu K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, K.Valdemāra ielā 31A, Rīgā un K.Valdemāra ielā 31B, Rīgā apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem, un citiem zaudējumiem pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju
 
Kadastra izziņa

Kadastra izziņa

Kadastra izziņa
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2020/3 Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde dzīvojamās ēkas Berģu ielā 160/4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 127 0592 004, nojaukšanai pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu