brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

2021

ID Nosaukums Statuss Pievienotās datnes  
POSSESSOR/2021/87 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs “Possessor” valdes locekļu amatu kandidātu novērtēšanas pakalpojumi publicēts Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/83 Dabīgā ūdens piegāde un ūdens lietošanas iekārtu noma publicēts Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/81 Nekustamo īpašumu apdrošināšana publicēts Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/68 Meža inventarizācijas veikšana zemes īpašumos “Bungas” un “Jaunbungas” Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā, “Grunduliņi” Dunikas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, un “Atpūtas bāze” Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā publicēts Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/60 Komercuzskaites mēraparāta mezgla pārbūve ēkai K.Valdemāra ielā 31, Rīgā publicēts Paziņojums par aptauju Tehniskais projekts

Tehniskais rasējums

Darbu tāme
   
POSSESSOR/2021/56 Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšana zemesgabalā "Virānes mežs" Tirzas pagastā, Gulbenes novadā publicēts Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/54 Logu un durvju aizdarināšana, un zāles pļaušana nekustamā īpašumā "Nespējnieki", Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju Fotofiksācijas

Plāns
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/53 Vidi degradējošu nekustamo īpašumu Transporta ielā 40 un Tautas ielā 75, Daugavpilī, sakārtošana pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju Fotofiksācijas

Fotofiksācijas

Zemesgabala plāns
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/51 Meža inventarizācijas veikšana zemesgabalā Ilmeņa ielā 9, Rīgā pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/49 Logu un bojātā jumta aizdarināšana, un sadzīves mantu izvešana dzīvokļa īpašumā Nr.5 "Pēteri", Platones pagastā, Jelgavas novadā pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju Fotofiksācijas

Plāns
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/48 Zemesgabala Skolas ielā 69B, Jūrmalā, sakārtošana pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju Fotofiksācijas

Zemesgabala plāns
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/47 Divu zemes vienību kadastrālā uzmērīšana pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju Paziņojums par lēmuma pieņemšanu    
POSSESSOR/2021/45 Vidi degradējošu būvju un teritorijas Transporta iela 40, Daugavpilī, sakārtošana pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/40 Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšana zemesgabalā Tūristu ielā 12/14, Jūrmalā publicēts Informatīvs paziņojums par aptauju Zemesgabala izvietojuma shēma    
POSSESSOR/2021/32 Zemes vienības Stigas ielā 6, Jūrmalā, situācijas un apgrūtinājumu plānu aktualizācija pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju Paziņojums par lēmuma pieņemšanu    
POSSESSOR/2021/28 Vidi degradējošu būvju Liginišķu ielā 11 un Ūdru ielā 29, Daugavpilī, un to pieguļošo teritoriju sakārtošana pieņemts lēmums Informatīvs paziņojums par aptauju Fotofiksācijas

Fotofiksācijas

Kartes skata izdruka

Kartes skata izdruka
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/23 Zemes vienības Stigas ielā 6, Jūrmalā, situācijas un apgrūtinājumu plānu aktualizācija pieņemts lēmums Informatīvs paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/16 Robežu (koordinātu) neatbilstības novēršana zemes īpašuma "Mazstendnieki", Lībagu pagastā, Talsu novadā, sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 88720070075 pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/14 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” nekustamo īpašumu K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, K.Valdemāra ielā 31A, Rīgā un K.Valdemāra ielā 31B, Rīgā un kustamās mantas apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem, un citiem zaudējumiem pieņemts lēmums Paziojums par aptauju Informatīvā izdruka no Kadastra, Valdemāra 31

Informatīvā izdruka no Kadastra, Valdemāra 31A

Informatīvā izdruka no Kadastra, Valdemāra 31B
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/1 Zemes ierīcības projekta izstrāde nekustamā īpašuma Ilmeņa ielā 6, Rīgā, kadastra Nr.01001092004, sastāvā esošas zemes vienības sadalīšanai; zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu