AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv
ID Nosaukums Statuss
POSSESSOR/2020/65 Datu aizsardzības un IT drošības pārvaldības pakalpojumu sniegšana AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" publicēts
POSSESSOR/2020/61 Dzīvojamās ēkas Berģu ielā 160/4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 127 0592 004, nojaukšana publicēts
POSSESSOR/2020/26 IP telefonijas un mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" vajadzībām pieņemts lēmums
POSSESSOR/2020/19 AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” darbinieku veselības apdrošināšana pieņemts lēmums