SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv
ID Nosaukums Statuss
PA/2012/89-2 Privatizējamo un atsavināmo nekustamo īpašumu uzturēšana pieņemts lēmums
PA/2012/89 Privatizējamo un atsavināmo nekustamo īpašumu uzturēšana procedūra pārtraukta
PA/2012/69 Kultūras pieminekļa - nekustamā īpašuma "Darbinieki 1", Cīravas pagastā, Aizputes novadā, remontdarbu veikšana publicēts
PA/2012/94 VAS "Privatizācijas Aģentūra" valdes locekļu cilvectiesiskās atbildības apdrošīnāšana publicēts
PA/2012/74 AS "Latgales enerģētika" un AS "Nagļi" valsts kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana publicēts
PA/2012/68 Privatizācijas aģentūras ēku un teritorijas apsardze pieņemts lēmums
PA/2012/73 Privatizācijas aģentūras ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 31, telpu un teritorijas uzkopšana publicēts
PA/2012/58-2 Projektēšanas pakalpojumi valsts nekustamā īpašuma Dzirciema ielā 127, Rīgā, sastāvā esošās dzīvojamās mājas nojaukšanai (demontāžai) publicēts
PA/2012/3-2 Administratīvās ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 31 apkures sistēmas rekonstrukcija un vājstrāvas (datortīkla) kabeļu tīklu montāža publicēts