SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv
ID Nosaukums Statuss
PA/2013/109 Nekustamo īpašumu apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2013/108 Privatizācijas aģentūras ēkā esošo grīdu ģenerālā uzkopšana pieņemts lēmums
PA/2013/105 VAS „Privatizācijas aģentūra” 2013. un 2014. gada pārskatu revīzija un SIA „Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra” 2013. un 2014. gada pārskatu revīzija pieņemts lēmums
PA/2013/111 Juridisko pakalpojumu sniegšana pārstāvības nodrošināšanai tiesā pieņemts lēmums
PA/2013/93 Privatizācijas aģentūras ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 31, telpu un teritorijas uzkopšana pieņemts lēmums
PA/2013/101 Privatizācijas aģentūras divstāvu ēkas jumta seguma nomaiņa pieņemts lēmums
PA/2013/94-2 Privatizācijas aģentūras ēku un teritorijas apsardze pieņemts lēmums
PA/2013/104 Juridiskais atzinums par akciju sabiedrības "Citadele banka" pārdošanas finanšu konsultanta un juridiskā konsultanta pakalpojumu līgumu projektiem pieņemts lēmums
PA/2013/81 Problemātisko aktīvu tirgus situācijas izpēte un rekomendāciju sniegšana par akciju sabiedrības "Reverta" pārdošanas stratēģijas turpmāko īstenošanu pieņemts lēmums
PA/2013/67 Valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" informācijas sistēmas uzturēšana un papildināšana pieņemts lēmums
PA/2013/46 VAS „Privatizācijas aģentūra” darbinieku veselības apdrošīnašana publicēts
PA /2013/15 Pārstāvība pirmās instances tiesā pieņemts lēmums
PA /2013/12 Juridiskie pakalpojumi Privatizācijas aģentūrai tās pārstāvības nodrošināšanai tiesā pieņemts lēmums
PA/2013/27 Nekustamā īpašuma K.Valdemāra ielā 31, Rīgā apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem, un citiem zaudējumiem pieņemts lēmums
PA/2013/34 Degvielas un automašīnu servisa pakalpojumu iegāde publicēts
PA/2013/21 Kondicionēšanas un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonti pieņemts lēmums
PA/2013/22 Nekustamo īpašumu apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2013/7 Privatizējamo nekustamo īpašumu uzturēšana Liepājā pieņemts lēmums
PA/2013/11 Elektroenerģijas iegāde pieņemts lēmums
PA/2013/3 Piekļuves kontroles un apsardzes sistēmas piegāde un uzstādīšana pieņemts lēmums