SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv
ID Nosaukums Statuss
PA/2014/97 Privatizācijas aģentūras ēku un teritorijas Rīgā, K.Valdemāra ielā 31, apsardze pieņemts lēmums
PA/2014/88 Zemesgabalu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana nekustamo īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā (Prūšu ielā 20, Rīgā; Saulkrastu ielā 2 k-2, Rīgā; Krimuldas ielā 1A, Jūrmalā; Mazā Ozolu ielā 1, Rīgā) pieņemts lēmums
PA/2014/90 Nekustamā īpašuma Sporta ielā 15, Rīgā, kadastra Nr.0100 024 2088, Sporta ielā, Rīgā, kadastra Nr.0100 018 0071, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2014/86 Nekustamo īpašumu apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2014/92 „Zemes ierīcības projekta saskaņošana, atdalāmās zemes vienības kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā („Valsts mežs 8052”, Carnikavas novads)” pieņemts lēmums
PA/2014/85 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošā nekustamā īpašuma Indriķu ielā 11, Rīgā sakopšana pieņemts lēmums
PA/2014/87 Privatizācijas aģentūras ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 31, telpu un teritorijas uzkopšana pieņemts lēmums
PA/2014/77 Valsts dzīvokļu īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2014/75 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošu valsts zemesgabalu sakopšana (sadzīves atkritumu savākšana un izvešana) pieņemts lēmums
PA/2014/70 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošā nekustamā īpašuma Flotes ielā 1A, Rīgā, teritorijas sakopšana. pieņemts lēmums
PA/2014/81 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošā nekustamā īpašuma Indriķu ielā 11, Rīgā sakopšana procedūra pārtraukta
PA/2014/74 Problemātisko aktīvu tirgus situācijas izpēte un rekomendāciju sniegšana par akciju sabiedrības „Reverta” pārdošanas stratēģijas turpmāko īstenošanu pieņemts lēmums
PA/2014/71 Nekustamā īpašuma Piedrujas ielā 3C, Rīgā, kadastra Nr.0100 121 2486, tirgus (parastās) vērtības noteikšana. pieņemts lēmums
PA/2014/76 TEMPEST prasībām atbilstošas datortehnikas piegāde pieņemts lēmums
PA/2014/67 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošā nekustamā īpašuma Kuģu ielā 13, Rīgā, sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2014/63 Nekustamā īpašuma „Volšēnmala”, Brencēnos, Bebru pagastā, Kokneses novadā, kadastra Nr.3246 005 0033, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA /2014/73 Juridiskie pakalpojumi Privatizācijas aģentūrai paskaidrojumu sagatavošanai un pārstāvības nodrošināšanai tiesā strīdā par darba tiesību jautājumu pieņemts lēmums
PA/2014/64 Valsts dzīvokļu īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2014/62 Nek. īp. Meistaru ielā 8, 8 k-1, 8 k-2, 8 k-3, 8 k-4, 8 k-5, 8 k-6, 8 k-7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 022 0504, un nek. īp. Meistaru ielā 9, 9 k-1, 9 k-2, 9 k-3, 9 k-4, 9 k-5, 9 k-6, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 022 0801, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2014/10 Nekustamo īpašumu uzraudzība un uzturēšana pieņemts lēmums
PA/2014/61 Kondicionēšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana, un bojāto demontāža un utilizācija pieņemts lēmums
PA/2014/50 AS „Hanzas maiznīcas”, AS „Dobeles dzirnavnieks”, AS „Putnu fabrika Ķekava”, AS „DHB”, AS „Mēbeļu nams” valsts kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2014/65 Juridiskie pakalpojumi Privatizācijas aģentūrai tās pārstāvības nodrošināšanai tiesā pieņemts lēmums
PA/2014/59 Privatizācijas aģentūras informācijas sistēmas uzturēšana un papildināšana pieņemts lēmums
PA/2014/52 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo nekustamo īpašumu Elijas ielā 23 un K.Barona ielā 88A, Rīgā sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2014/51 SIA „Latvijas ķīmija”, SIA „LEMF”, AS „Ceļu pārvalde”, AS „Jelgavas mašīnbūves rūpnīca”, AS „Rīgas sanitārā transporta autobāze” valsts kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2014/46 Mazlietota transportlīdzekļa noma pieņemts lēmums
PA/2014/28 Privatizējamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2014/40 Kondicionēšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana, un bojāto demontāža un utilizācija pieņemts lēmums
PA/2014/35 VAS „Privatizācijas aģentūra” darbinieku veselības apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2014/33 Rēzeknes SEZ AS „Rebir”, AS „Madona - AB”, AS „Latvijas maiznieks”, AS „Daugavpils dzirnavnieks”, AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” valsts kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2014/32 Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana VAS „Privatizācijas aģentūra” pieņemts lēmums
PA/2014/20 AS „Komunālprojekts”, AS „Talsu autotransports”, AS „NIDL”, SIA „Neirožu klīnika”, AS „Rīgas dzirnavnieks” valsts kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2014/21 SIA „Latvijas ķīmija”, SIA „LEMF”, AS „Ceļu pārvalde”, AS „Mēbeļu nams”, AS „Rīgas sanitārā transporta autobāze” valsts kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2014/14 Privatizējamo un atsavināmo nekustamo īpašumu uzturēšana pieņemts lēmums
PA/2014/25 Sabiedrisko attiecību pakalpojumi Citadele bankas investoru piesaistes procesā pieņemts lēmums
PA/2014/17 Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana VAS „Privatizācijas aģentūra” vajadzībām pieņemts lēmums
PA/2014/13 Komandējumu nodrošināšanas pakalpojumi pieņemts lēmums
PA/2014/11 Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" un SIA "Piensaimnieku laboratorija" valsts kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2014/7 Pagalma vārtu rekonstrukcija un tehniskā apkope pieņemts lēmums
PA/2014/18 Nekustamo īpašumu uzraudzība un uzturēšana pieņemts lēmums
PA/2013/122 Privatizējamo valsts nekustamo īpašumu tehniskā apsardze pieņemts lēmums