SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv
ID Nosaukums Statuss
PA/2015/103 Ēkas Kuģu ielā 13, Rīgā ārējā sakārtošana un bīstamības novēršana pieņemts lēmums
PA/2015/108 Nekustamo īpašumu Melderu ielā 4, Jūrmalā; Melderu ielā 5, Jūrmalā, un sardzes ēkas (lit.020) tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2015/105 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2015/107 Valsts dzīvojamās mājas A.Puškina ielā 1, Ventspilī, funkcionēšanai, uzturēšanai un apsaimniekošanai nepieciešamā zemesgabala noteikšana un funkcionāli nepieciešamā zemesgabala projekta izstrādāšana pieņemts lēmums
PA/2015/97 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2015/99 Nekustamo īpašumu Lašu ielā 12, Jūrmalā un „Paņķi 1”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2015/96 Nekustamo īpašumu apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2015/95 Problemātisko aktīvu tirgus situācijas izpēte un rekomendāciju sniegšana par akciju sabiedrības „Reverta” pārdošanas stratēģijas turpmāko īstenošanu pieņemts lēmums
PA/2015/104 Nekustamā īpašuma Rēznas ielā 10 k-3, Rīgā, iekštelpu uzkopšana (sadzīves atkritumu savākšana un izvešana) pieņemts lēmums
PA/2015/91 Zemesgabalu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana ierakstīšanai zemesgrāmatā un uz tiem esošajām dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu plānu aktualizācija atbilstoši aktuālajiem kadastra datiem pieņemts lēmums
PA/2015/100 Nekustamo īpašumu Pasta ielā 2, Pasta ielā 2A un Pasta ielā 4, Tumē, Tumes pagastā, Tukuma novadā tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2015/98 Valsts dzīvojamās mājas A.Puškina ielā 1, Ventspilī, funkcionēšanai, uzturēšanai un apsaimniekošanai nepieciešamā zemesgabala noteikšana un funkcionāli nepieciešamā zemesgabala projekta izstrādāšana pieņemts lēmums
PA/2015/94 Ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, lietus ūdens stāvvadu renovācija pieņemts lēmums
PA/2015/88 Privatizācijas aģentūras vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2015/67 VAS „Privatizācijas aģentūra” un SIA „Hiponia” 2015. un 2016. gada pārskatu revīzijas veikšana pieņemts lēmums
PA/2015/82 Valsts dzīvokļa īpašuma (neapdzīvojamās telpas) Nr.1 Krišjāņa Barona ielā 3, Rīgā, kadastra Nr.0100 921 7769, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2015/79 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2015/81 Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā iekšējā datu un elektroapgādes tīklu tehnisko projektu izstrāde pieņemts lēmums
PA/2015/77 Valsts dzīvojamo māju „Rosība”, Barkavas pagastā, Madonas novadā un Kustes dambī 4, Ventspilī, funkcionēšanai, uzturēšanai un apsaimniekošanai nepieciešamo zemesgabalu noteikšana, zemesgabalu plānu izstrādāšana un robežu uzmērīšana dabā pieņemts lēmums
PA/2015/78 Nekustamo īpašumu Rīgas ielā 41, Jūrmalā un „Spēkstacija", Valdgales pagastā, Talsu novadā, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2015/75 Nekustamo īpašumu objektu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana nekustamo īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā („Kurpnieki”, Barkavas pagasts, Madonas novads, „Acupes”, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads) pieņemts lēmums
PA/2015/73 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošā nekustamā īpašuma Tirgoņu ielā 17, Liepājā apsaimniekošana pieņemts lēmums
PA /2015/68 Juridiskie pakalpojumi Privatizācijas aģentūrai tās pārstāvības nodrošināšanai tiesā civillietā Nr.C04213412 pieņemts lēmums
PA/2015/60 Nekustamā īpašuma Vikingu ielā 22, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 003 0704, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2015/65 Nekustamā īpašuma „Spēkstacija", Valdgales pagastā, Talsu novadā, kadastra Nr.8892 508 0001, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2015/52 Nekustamā īpašuma objekta kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā (Uriekstes iela 3A, Rīga) pieņemts lēmums
PA/2015/57 Nekustamā īpašuma „Kalnamuiža 13”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra Nr.9480 006 0163, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2015/56 Nekustamā īpašuma Jāņavārtu ielā 3, Rīgā, kadastra Nr.0100 121 1232, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2015/53 Nekustamo īpašumu objektu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana nekustamo īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā („Ziedi”, Suntažu pagasts, Ogres novads; Stacijas iela 15A, Rēzekne; „Pie Zelmeņiem”, Padures... pieņemts lēmums
PA/2015/59 Sliktā tehniskā stāvoklī esošās katlu mājas Pērkoņu ielā 17, Ventspilī, kadastra apzīmējums 27000190305002, nojaukšana pieņemts lēmums
PA/2015/47 Kondicionēšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana, un bojāto demontāža un utilizācija pieņemts lēmums
PA/2015/41 Kondicionēšanas un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonti pieņemts lēmums
PA/2015/39 Zemesgabalu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana nekustamo īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā (Motoru ielā 5, Rīgā; Maskavas ielā 281, Rīgā; Lielvārdes ielā 111, Rīgā; Rīgā (Dārza ielā)) pieņemts lēmums
PA/2015/45 Zemesgabalu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana nekustamo īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā (Prūšu ielā 15, Rīgā; Rīgā (Prūšu ielā 19 k-2); Prūšu ielā 21 k-2, Rīgā) pieņemts lēmums
PA/2015/32 Zemesgabalu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana nekustamo īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā („Garciems Nr.47”, Garciemā, Carnikavas novadā; Atpūtas iela 3, Ventspilī) pieņemts lēmums
PA/2015/42 Nekustamā īpašuma Tirgoņu ielā 17, Liepājā, kadastra Nr.1700 033 0126, 18231/19538 domājamo daļu tirgus (parastās) vērtības noteikšana publicēts
PA/2015/40 Valsts dzīvokļu īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana publicēts
PA/2015/37 Zemesgabalu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana nekustamo īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā (Buļļu ielā 42B, Rīgā; Rīgā, (Ieriķu ielā 48); Rīgā, (Ieriķu ielā 36)) pieņemts lēmums
PA/2015/34 VAS „Privatizācijas aģentūra” darbinieku veselības apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2015/36 Nekustamā īpašuma Birzes ielā 2, Rīgā uzraudzība un uzturēšana pieņemts lēmums
PA/2015/30 AS „B.L.B. Baltijas termināls” , SIA „Balt Aliance”, AS „Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” un AS „Lopkopības izmēģinājumu stacija Latgale” valsts kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana. pieņemts lēmums
PA/2015/29 AS „Lielplatone” , SIA „UNI SAN”, AS „Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija” un AS „Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacija” valsts kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana. pieņemts lēmums
PA/2015/26 Serveru tehnikas piegāde pieņemts lēmums
PA/2015/22 Jauna transportlīdzekļa noma pieņemts lēmums
PA/2015/21 Degvielas un automašīnu servisa pakalpojumu iegāde Privatizācijas aģentūras vajadzībām pieņemts lēmums
PA/2015/12 Lietotas datortehnikas un programmatūras piegāde pieņemts lēmums
PA/2015/7 Ziņojuma par valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” darbinieku atalgojuma līmeni salīdzinājumā ar līdzvērtīgās amatu saimēs (kategorijās) strādājošiem Latvijā izstrāde pieņemts lēmums
PA/2015/1 Elektroenerģijas iegāde pieņemts lēmums
PA/2014/101 Privatizācijas aģentūras vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2015/3 Privatizējamo valsts nekustamo īpašumu tehniskā apsardze pieņemts lēmums
PA/2014/100 Nekustamo īpašumu objektu (zemes vienību un būvju) kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana nekustamo īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā (Pasta ielā 2, Pasta ielā 2A, Pasta ielā 4, Tumē, Tumes pagastā, Tukuma nov pieņemts lēmums
PA/2014/93 Zemesgabalu pirmreizējā kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana nekustamo īpašumu (zemes un ēku) ierakstīšanai zemesgrāmatā (Skolas ielā 4, Drustos, Drustu pagastā, Raunas novadā; „Medzeri”, Dundagas pagastā, Du pieņemts lēmums
PA/2014/98 Kancelejas preču piegāde Privatizācijas aģentūras darbības nodrošināšanai pieņemts lēmums