SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv
ID Nosaukums Statuss
PA/2016/17 Dzīvojamās mājas Apogu ielā 6, Ogrē, kadastra apzīmējums 74010040877001, tehniskās dokumentācijas izstrāde pieņemts lēmums
PA/2016/82 Zemes vienību "Virānes darbnīcas", Tirzas pagastā, Gulbenes novadā, Skolas ielā 5, Drustos, Drustu pagastā, Raunas novadā, bez adreses, Padures pagastā, Kuldīgas novadā un bez adreses, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, kadastrālā uzmērīšana, zemes ... pieņemts lēmums
PA/2016/84 Nekustamo īpašumu apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2016/78 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2016/85 Privatizācijas sertifikātu kontu uzskaites sistēmas uzturēšana un izmaiņu, papildinājumu izstrāde pieņemts lēmums
PA/2016/81 VAS “Privatizācijas aģentūra” un SIA “FeLM” vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2016/77 Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” ēku K.Valdemāra ielā 31, Rīgā renovācijai pieņemts lēmums
PA/2016/88 Juridiskie pakalpojumi Privatizācijas aģentūrai tās pārstāvības nodrošināšanai tiesā. pieņemts lēmums
PA/2016/74 Tehniskās dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvuzraudzība Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” ēku K.Valdemāra ielā 31, Rīgā renovācijai pieņemts lēmums
PA/2016/65 Dzīvojamās mājas Muižas ielā 8, Ādažos, Ādažu novadā, funkcionēšanai, uzturēšanai un apsaimniekošanai nepieciešamā zemesgabala noteikšana, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala projekta izstrādāšana un zemesgabala robežu uzmērīšanu dabā pieņemts lēmums
PA/2016/68 Nekustamā īpašuma “Maliņas ferma”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā un nekustamā īpašuma Kurmaņa ielā 15, Skaistkalnē, Skaistkalnes pagastā, Vecumnieku novadā, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2016/62 Dzīvojamo māju Mednieku ielā 1, Ventspilī, Mednieku ielā 3, Ventspilī, un Kurzemes ielā 26, Ventspilī, funkcionēšanai, uzturēšanai un apsaimniekošanai nepieciešamo zemesgabalu noteikšana, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu projektu izstrādāšana un zeme pieņemts lēmums
PA/2016/63 Nekustamā īpašuma “Klētnieki”, Valdgales pagastā, Talsu novadā (kadastra Nr.8892 005 0011) tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2016/61 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2016/58 Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā jumta terases hidroizolācijas darbu veikšanai pieņemts lēmums
PA/2016/59 Zemes ierīcības projekta izstrādāšana, zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana (Bez adreses, Rīgā, kadastra apzīmējums 01000280128 un Brīvības ielā 102, Rīgā, kadastra apzīmējums 01000282000) pieņemts lēmums
PA/2016/45 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana pieņemts lēmums
PA/2016/46 Elektronisko sakaru sistēmas un elektroapgādes renovācija biroja ēkā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā pieņemts lēmums
PA/2016/55 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2016/36 Privatizācijas aģentūras ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 31, telpu un teritorijas uzkopšana pieņemts lēmums
PA/2016/12 Ēkas Kuģu ielā 13, Rīgā ārējā sakārtošana un bīstamības novēršana pieņemts lēmums
PA/2016/37 Nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2016/35 Privatizācijas aģentūras ēku un teritorijas Rīgā, K.Valdemāra ielā 31, apsardze pieņemts lēmums
PA/2016/27 VAS „Privatizācijas aģentūra” darbinieku veselības apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2016/43 Vispārīgās vienošanās noslēgšana par potenciālo pircēju, kapitālsabiedrības akcionāru un dalībnieku, citu interesentu iesniegto valsts kapitāla daļu (akciju) pirkšanas piedāvājumu (cenas piedāvājumu) izvērtējumu pieņemts lēmums
PA/2016/34 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2016/32 Nekustamo īpašumu “Jaunzelmeņi”, Deksnē, Padures pagastā, Kuldīgas novadā un “Konkurences”, Ancē, Ances pagastā, Ventspils novadā, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2016/8 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Latgales reģionā pieņemts lēmums
PA/2016/28 Ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā skursteņa nožogošana bīstamības novēršanai pieņemts lēmums
PA/2016/16 Valsts dzīvojamās mājas A.Puškina ielā 1, Ventspilī, funkcionēšanai, uzturēšanai un apsaimniekošanai nepieciešamā zemesgabala noteikšana, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala projekta izstrādāšana un zemesgabala „Sūtnieki”, Vīdalē kadastrālā uzmērīšana... pieņemts lēmums
PA/2016/2 Nekustamā īpašuma – ēdnīcas Čiekurkalna 8.šķērslīnija 12, Rīgā, būves kadastra apzīmējuma 0100 088 0097 001, uzturēšanai un apsaimniekošanai nepieciešamā zemesgabala noteikšana un funkcionāli nepieciešamā zemesgabala plāna izstrādāšana pieņemts lēmums