SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv
ID Nosaukums Statuss
PA/2018/71 Vispārīgā vienošanās nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšanas pakalpojumiem pieņemts lēmums
PA/2018/77 Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana VAS “Privatizācijas aģentūra” ēku Rīgā, K.Valdemāra ielā 31, K.Valdemāra ielā 31A un K.Valdemāra iela 31B būvdarbiem pieņemts lēmums
PA/2018/68 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/63 VAS “Privatizācijas aģentūra”, SIA “FeLM” un SIA “REAP” vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2018/67 Arhivēšanas pakalpojumu nodrošināšana VAS „Privatizācijas aģentūra” pieņemts lēmums
PA/2018/60 Nekustamā īpašuma “Rozeļmuižas stallis” Rozeļmuižā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.78920020305 pieņemts lēmums
PA/2018/57 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/56 Nekustamā īpašuma “Ziedi”, Suntažu pagastā, Ogres novadā, kadastra Nr.74880040008, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/54 Datu aizsardzības speciālista pakalpojumi VAS “Privatizācijas aģentūra” pieņemts lēmums
PA/2018/53 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/55 Nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/52 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/47 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/48 Nekustamā īpašuma “Virānes darbnīcas”, Tirzas pagastā, Gulbenes novadā, kadastra Nr.50940090089, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/51 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/39 Privatizācijas sertifikātu kontu uzskaites sistēmas uzturēšana un izmaiņu, papildinājumu izstrāde pieņemts lēmums
PA/2018/40 Nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 121, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 012 1008, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/42 „VAS „Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošo valsts zemesgabalu fiziskā apsardze” pieņemts lēmums
PA/2018/38 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/28 VAS „Privatizācijas aģentūra” darbinieku veselības apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2018/29 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/31 VAS “Privatizācijas aģentūra” ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 31, telpu un teritorijas uzkopšana pieņemts lēmums
PA/2018/14 Privatizējamo un atsavināmo nekustamo īpašumu uzturēšana pieņemts lēmums
PA/2018/10 Degvielas iegāde VAS “Privatizācijas aģentūra” vajadzībām pieņemts lēmums
PA/2018/12 IP telefonijas sakaru nodrošināšana un aparatūras noma pieņemts lēmums
PA/2018/2 Datu regulas ieviešanas gatavības novērtējums pieņemts lēmums