SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv
ID Nosaukums Statuss
PA/2019/53 AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor", SIA "FeLM" un SIA "REAP" vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2019/47 AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, telpu un teritorijas uzkopšana pieņemts lēmums
PA/2019/35 AS “Latvijas maiznieks” valsts kapitāla daļas tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2019/22 „VAS “Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana” pieņemts lēmums
PA/2019/26 AS “Ceļu pārvalde”, AS “Rīgas sanitārā transporta autobāze”, AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”, AS “Rīgas kinostudija” un AS “Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacija” valsts kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2019/13 VAS „Privatizācijas aģentūra” darbinieku veselības apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2019/18 Nekustamā īpašuma Birzes ielā 2, Rīgā uzraudzība un uzturēšana pieņemts lēmums
PA/2019/6 Elektroenerģijas piegāde VAS “Privatizācijas aģentūra” vajadzībām pieņemts lēmums
ML PA/2019/2 Elektroenerģijas piegāde VAS “Privatizācijas aģentūra” vajadzībām procedūra pārtraukta