SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv
ID Nosaukums Statuss
POSSESSOR/2020/80 Vispārīgā vienošanās nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšanas pakalpojumiem pieņemts lēmums
POSSESSOR/2020/91 SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor", SIA "FeLM" un SIA "REAP" vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pieņemts lēmums
POSSESSOR/2020/71 VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" piederošo četru kapitālsabiedrību kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana un informācijas memorandu sagatavošana pieņemts lēmums
POSSESSOR/2020/85 SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor", SIA "FeLM" un SIA "REAP" vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana procedūra pārtraukta
POSSESSOR/2020/76 Jauna transportlīdzekļa noma pieņemts lēmums
POSSESSOR/2020/69 AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, telpu un teritorijas uzkopšana pieņemts lēmums
POSSESSOR/2020/65 Datu aizsardzības un IT drošības pārvaldības pakalpojumu sniegšana AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" pieņemts lēmums
POSSESSOR/2020/61 Dzīvojamās ēkas Berģu ielā 160/4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 127 0592 004, nojaukšana pieņemts lēmums
POSSESSOR/2020/26 IP telefonijas un mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" vajadzībām pieņemts lēmums
POSSESSOR/2020/19 AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” darbinieku veselības apdrošināšana pieņemts lēmums