SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Nekustamā īpašuma „Volšēnmala”, Brencēnos, Bebru pagastā, Kokneses novadā, kadastra Nr.3246 005 0033, tirgus (parastās) vērtības noteikšana