SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Nekustamā īpašuma Piedrujas ielā 3C, Rīgā, kadastra Nr.0100 121 2486, tirgus (parastās) vērtības noteikšana.