SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Nekustamā īpašuma Sporta ielā 15, Rīgā, kadastra Nr.0100 024 2088, Sporta ielā, Rīgā, kadastra Nr.0100 018 0071, tirgus (parastās) vērtības noteikšana