SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde dzīvojamās ēkas Berģu ielā 160/4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 127 0592 004, nojaukšanai