SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Zemes ierīcības projekta izstrāde nekustamā īpašuma “Čakstes”, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā sadalīšanai; zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana