SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv
ID Nosaukums Statuss
PA/2013/76 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Zemgales reģionā pieņemts lēmums
PA/2013/77 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Dienvidlatgales reģionā pieņemts lēmums
PA/2013/78 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Austrumlatgales reģionā pieņemts lēmums
PA/2013/70 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Rīgā pieņemts lēmums
PA/2013/59 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Ventspilī un Ventspils novadā pieņemts lēmums
PA/2013/41 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Dienvidkurzemes reģionā pieņemts lēmums
PA/2013/36 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Pierīgas reģionā pieņemts lēmums
PA/2013/35 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Ziemeļkurzemes reģionā pieņemts lēmums
PA/2013/55 VAS „Privatizācijas aģentūra” personāla novērtēšana pieņemts lēmums
PA/2012/103 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Rīgā pieņemts lēmums
PA/2013/38 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Austrumlatgales reģionā pieņemts lēmums
PA/2013/39 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Zemgales reģionā pieņemts lēmums
PA/2013/37 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Dienvidlatgales reģionā pieņemts lēmums
PA/2012/106 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Vidzemes reģionā pieņemts lēmums
PA/2012/108 VAS “Privatizācijas aģentūra” valdes locekļu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2012/107 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Zemgales reģionā publicēts
PA/2012/105 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Latgales reģionā publicēts
PA/2012/104 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Kurzemes reģionā publicēts