brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

2018

ID Nosaukums Statuss Pievienotās datnes
PA/2018/77 Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana VAS “Privatizācijas aģentūra” ēku Rīgā, K.Valdemāra ielā 31, K.Valdemāra ielā 31A un K.Valdemāra iela 31B būvdarbiem pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Vienošanās Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2018/71 Vispārīgā vienošanās nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšanas pakalpojumiem pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Protokols

Vispārīgā vienošanās
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums 2018 1

Līgums 2018 2

Līgums 2019 11

Līgums 2019 12

Līgums 2019 15

Līgums 2019 19

Līgums 2019 39

Līgums 2019 31

Līgums 2019 51

Līgums 2019 52

Līgums 2019 63

Līgums 2019 64

Līgums 2019 65

Līgums 2019 69

Līgums 2020 2

Līgums 2020 6

Līgums 2020 7

Līgums 2020 8

Līgums 2020 9

Līgums 2020 10

Līgums 2020 12

Līgums 2020 23

Līgums 2020 24

Līgums 2020 25

Līgums 2020 27

Līgums 2020 28

Līgums 2020 36

Līgums 2020 37

Līgums 2020 38

Līgums 2020 40

Ligums 2020 41

Līgums 2020 46

Līgums 2020 51

Līgums 2020 52

Līgums 2020 55

Līgums 2020 75

Līgums 2020 77
PA/2018/68 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu
Protokola izraksts
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2018/67 Arhivēšanas pakalpojumu nodrošināšana VAS „Privatizācijas aģentūra” pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2018/63 VAS “Privatizācijas aģentūra”, SIA “FeLM” un SIA “REAP” vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2018/60 Nekustamā īpašuma “Rozeļmuižas stallis” Rozeļmuižā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.78920020305 pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2018/57 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2018/56 Nekustamā īpašuma “Ziedi”, Suntažu pagastā, Ogres novadā, kadastra Nr.74880040008, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2018/55 Nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2018/54 Datu aizsardzības speciālista pakalpojumi VAS “Privatizācijas aģentūra” pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Jautājumi un atbildes

Protokola izraksts
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2018/53 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2018/52 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2018/51 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2018/48 Nekustamā īpašuma “Virānes darbnīcas”, Tirzas pagastā, Gulbenes novadā, kadastra Nr.50940090089, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2018/47 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu  
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu
Līgums
PA/2018/42 „VAS „Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošo valsts zemesgabalu fiziskā apsardze” pieņemts lēmums Nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2018/40 Nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 121, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 012 1008, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Protokola izraksts

Protokola izraksts
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2018/39 Privatizācijas sertifikātu kontu uzskaites sistēmas uzturēšana un izmaiņu, papildinājumu izstrāde pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2018/38 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2018/31 VAS “Privatizācijas aģentūra” ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 31, telpu un teritorijas uzkopšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Jautājumi un atbildes

Jautājumi un atbildes 2
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2018/29 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2018/28 VAS „Privatizācijas aģentūra” darbinieku veselības apdrošināšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Protokola izraksts

Protokola izraksts
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums

Līgums
PA/2018/14 Privatizējamo un atsavināmo nekustamo īpašumu uzturēšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2018/12 IP telefonijas sakaru nodrošināšana un aparatūras noma pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Sēdes protokola izraksts Līgums
PA/2018/10 Degvielas iegāde VAS “Privatizācijas aģentūra” vajadzībām pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2018/2 Datu regulas ieviešanas gatavības novērtējums pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Sēdes protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums