Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

2021

ID Nosaukums Statuss Pievienotie faili
POSSESSOR/2021/52 Zemesgabala Tūristu ielā 12/14, Jūrmalā, sakopšana (atkritumu savākšana un izvešana) pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums Fotofiksācijas

Robežu plāns
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/42 AS "Jelgavas mašīnbūves rūpnīca" un Rēzeknes SEZ AS "REBIR" valsts kapitāla daļu novērtēšana pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums Atbildes uz jautājumiem   Līgums
POSSESSOR/2021/41 Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas uzskaites sistēmas (DzMIS) arhīva risinājuma izveide un ieviešana pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums Tehniskā specifikācija Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/39 SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" valdījumā esošu valsts zemesgabalu sakopšana (atkritumu savākšana un izvešana) pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums Zemesgabalu izvietojuma shēma

Fotofiksācijas
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/34 Nekustamā īpašuma Birzes ielā 2, Rīgā uzraudzība un uzturēšana pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/30 SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" darbinieku veselības apdrošināšana pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/29 Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, konferenču zāles stiklotās fasādes renovācijai pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/24 Degvielas un citu autotransporta ekspluatācijas preču un mazgāšanas pakalpojumu iegāde degvielas uzpildes stacijās SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" vajadzībām pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/22 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” funkcionālais audits pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/8 Privatizācijas sertifikātu kontu uzskaites sistēmas uzturēšana un izmaiņu, papildinājumu izstrāde pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums