brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

2021

ID Nosaukums Statuss Pievienotās datnes
POSSESSOR/2021/85 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, SIA “FeLM” un SIA “REAP” vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana publicēts Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/79 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, SIA “FeLM” un SIA “REAP” vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana publicēts Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/75 E-pakalpojumu “Iesniegumi SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” izstrāde publicēts Iepirkuma nolikums Tehniskā specifikācija Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/62 Vispārīgā vienošanās par vidi degradējošu būvju un tām piegulošo teritoriju sakārtošanu Latvijas Republikas teritorijā publicēts Iepirkuma nolikums Fotofiksācijas Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Vispārīga vienošanas

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums
POSSESSOR/2021/58 SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor", SIA "FeLM" un SIA "REAP", kā arī SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" konsolidētā pārskata revīzija par 2021. un 2022. gadu publicēts Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
Līgums
Līgums
POSSESSOR/2021/57 Zemesgabala Parku ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā sakopšana (atkritumu savākšana un izvešana) publicēts Iepirkuma nolikums Fotofiksācijas

Robežu plāns

Kadastra izdruka
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/52 Zemesgabala Tūristu ielā 12/14, Jūrmalā, sakopšana (atkritumu savākšana un izvešana) pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums Fotofiksācijas

Robežu plāns
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/42 AS "Jelgavas mašīnbūves rūpnīca" un Rēzeknes SEZ AS "REBIR" valsts kapitāla daļu novērtēšana pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums Atbildes uz jautājumiem Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/41 Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas uzskaites sistēmas (DzMIS) arhīva risinājuma izveide un ieviešana pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums Tehniskā specifikācija Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/39 SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" valdījumā esošu valsts zemesgabalu sakopšana (atkritumu savākšana un izvešana) pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums Zemesgabalu izvietojuma shēma

Fotofiksācijas
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/34 Nekustamā īpašuma Birzes ielā 2, Rīgā uzraudzība un uzturēšana pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/30 SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" darbinieku veselības apdrošināšana pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/29 Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, konferenču zāles stiklotās fasādes renovācijai pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/24 Degvielas un citu autotransporta ekspluatācijas preču un mazgāšanas pakalpojumu iegāde degvielas uzpildes stacijās SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" vajadzībām pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/22 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” funkcionālais audits pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
Vienošanās
POSSESSOR/2021/8 Privatizācijas sertifikātu kontu uzskaites sistēmas uzturēšana un izmaiņu, papildinājumu izstrāde pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums