SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Nekustamais īpašums Kūrmājas prospektā 22, Liepājā

PĀRDOD

Nekustamo īpašumu Kūrmājas prospektā 22, Liepājā, kadastra Nr.1700 031 0108

 

Zemesgabala platība – 3 295 m2 

Apbūves raksturojums:

Nosaukums

Ekspluat. uzsākš. gads

Virszemes /pazemes stāvu skaits

Apbūves laukums (m2)

Kopējā platība (m2)

Būvtilpums (m3)

Biroju ēka

1881.

2/1

478.7

1013.3

4141

 

Atrašanās vieta

Objekts atrodas Liepājas pilsētā, Vecliepājas mikrorajonā, kvartālā, ko veido Sporta, Uliha, Cepļu ielas un Kūrmājas prospekts. Līdz Liepājas pilsētas centram ir aptuveni 0.4 km jeb 2 min. brauciens ar vieglo automašīnu. Sabiedriskā transporta kustību uz Liepājas pilsētas centru un citiem rajoniem nodrošina autobusu un mikroautobusu maršruti. Līdz autoostai un dzelzceļa stacijai „Liepāja” ir aptuveni 3 km, līdz lidostai „Liepāja” ir aptuveni 7 km. Piebraukšana Objektam nodrošināta no Kūrmājas prospekta puses.

Objekts atrodas valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa „Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā.

Labākais izmantošanas veids

Esošās apbūves uzturēšana vai rekonstrukcija jaunas optimāla plānojuma un platības mūsdienu prasībām atbilstoša biroju ēkas izveidei atbilstoši Liepājas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Zemesgabala pašreizējais lietošanas mērķis

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētais lietošanas mērķis:

Komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) 3295 m2 platībā.

Atļautā izmantošana

Saskaņā ar Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, zemesgabala atļautā izmantošana noteikta kā jaukta apbūves teritorija – centra apbūves teritorija.

Centra apbūves teritorija ir apbūves teritorija, kas paredzēta jauktai apbūvei ar daudzveidīgām komerciāla rakstura funkcijām.

Komunikācijas

Zemesgabalam ir centralizēti elektrības, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pievadi.

 

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2013.gada 16.maijā ir apstiprināti privatizācijas noteikumi. Ar privatizācijas noteikumiem var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba dienās no plkst.8.30 līdz 17.00, tālrunis informācijai 67021419.

Apliecinājumu iesniegšanas termiņš līdz 2013.gada 5.jūlijam, plkst.17.00.

Līdz apliecinājumu iesniegšanai jāsamaksā:

izsoles dalības maksa – Ls 100;

drošības nauda – Ls 4949.14.

Izsoles sākumcena  – Ls 70 702.

Izsole izsludināta Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, 2013.gada 19.jūlijā, plkst.14:00.

Maksimālais termiņš norēķiniem par objektu – 10 gadi.

Pēc apstiprināšanas par pircēju 10 darba dienu laikā jāsamaksā:

apdrošināšanas prēmija – Ls 61;

nekustamā īpašuma nodoklis – Ls 2689,16;

apsaimniekošanas izdevumi – Ls 1761,68.

Izdevumi tiks precizēti uz Objekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas datumu.

 

Kontakti

VAS “Privatizācijas aģentūra”

Eva Nulle 67021419

Eva.Nulle@pa.gov.lv

Pievienotie faili