SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Kocēnu novads, Dikļu pagasts, “Labrenči” dzīvoklis Nr.4
EUR 920.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 40.8 m2;
 • 4080/36820 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 9652 006 0179 001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 4080/36820 domājamās daļas no divām kūtīm (būvju kadastra apzīmējumi 9652 006 0179 002, 9652 006 0179 003);
 • 4080/36820 domājamās daļas no diviem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi 9652 006 0179 004, 9652 006 0179 007);
 • 4080/36820 domājamās daļas no pagraba (būves kadastra apzīmējums 9652 006 0179 005);
 • 4080/36820 domājamās daļas no garāžas (būves kadastra apzīmējums 9652 006 0179 006);
 • 4080/36820 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9652 006 0179) ar kopējo platību 1.92 ha, tajā skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1.36 ha platībā;
 • 4080/36820 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9652 006 0180) ar kopējo platību 2.34 ha, tajā skaitā lauksamniecībā izmantojamā zeme 2.34 ha platībā.

Ja interesājaties par iespēju iegādāties minēto īpašumu, lūdzam ar mums sazināties, izmantojot e-pastu: info@possessor.gov.lv.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 920.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Dace Šmēdiņa
tālr.: 67 021 397
e-pasts: Dace.Smedina@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv