SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Daugavpils nov., Naujenes pag., Naujene, Vecpils iela 8 -1 valsts 1/4 dom.daļa
EUR 128.00

Objekta sastāvs

¼ domājamā daļa no dzīvokļa īpašuma Nr.1 Vecpils ielā 8, Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.4474 900 0603, kura sastāvā ietilpst:

  • dzīvoklis ar kopējo platību 59.6 m2;
  • 596/11884 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4474 003 0171 001) kopīpašumā esošās daļas;
  • 596/11884 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 4474 003 0171) ar kopējo platību 0.1618 ha;
  • 596/11884 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 4474 003 0172) ar kopējo platību 0.3165 ha.

Ja interesājaties par iespēju iegādāties minēto īpašumu, lūdzam ar mums sazināties, izmantojot e-pastu: info@possessor.gov.lv. 

Objekta pieejamība

  • objekts nav izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 128.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Kontaktpersonas:

Dace Šmēdiņa
tālr.: 67 021 397
e-pasts: Dace.Smedina@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv