AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Rīga, Rubeņu iela 9, dzīvoklis Nr.4
EUR 4 800.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 01000700092001004) ar kopējo platību 19.60 m2;
 • 1960/72850 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 01000700092001) kopīpašumā esošās daļas.

Objektā veikta patvaļīga pārbūve.

Dzīvojamai mājai Rubeņu ielā 9, Rīgā, kura sastāvā ietilpst Objekts, funkcionāli piesaistīta zeme 0.2100 ha platībā, kas sastāv no:

 • zemes vienības Rubeņu ielā 9A, Rīgā, ar kadastra apzīmējumu 01000702386 0.1294 ha platībā;
 • trešai personai piederošas zemes vienības Rubeņu ielā 9, Rīgā, ar kadastra apzīmējumu 01000702492 daļas 0.0806 ha platībā.

Objektam piekrītošo domājamo daļu no zemes vienības Rubeņu ielā 9A, Rīgā, ar kadastra apzīmējumu 01000702386, īpašnieks ir Latvijas valsts Possessor personā.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 4 800.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 13.07.2020.
 • citām personām: līdz 13.08.2020 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 480.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Rīga, Rubeņu iela 9, dzīvoklis Nr.4 , nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 24.07.2020 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv