SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Ogres novads, Krapes pagasts, "Krodziņi" dzīvoklis Nr.1
EUR 1 900.00

Objekta sastāvs

  • divistabu dzīvoklis Nr.1 (telpu grupas kadastra apzīmējums: 7452 001 0053 001 001) ar kopējo platību 40.3 m2
  • 4016/12005 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums: 7452 001 0053 001)
  • 4016/12005 kopīpašuma domājamās daļas no kūts (būves kadastra apzīmējums: 7452 001 0053 002)
  • 4016/12005 kopīpašuma domājamās daļas no trim šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi: 7452 001 0053 003, 7452 001 0053 004 un 7452 001 0053 005)
  • 4016/12005 kopīpašuma domājamās daļas no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums: 7452 001 0053) ar kopējo platību 0.17 ha.

Objekta pieejamība

  • objekts ir izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 1 900.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Dace Šmēdiņa
tālr.: 67 021 397
e-pasts: Dace.Smedina@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv