SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Saldus novads, Saldus pagasts, “Pīlādži”, dzīvoklis Nr.2
EUR 1 440.00

Objekta sastāvs

  • vienistabas dzīvoklis Nr.2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 84860020483001002) ar kopējo platību 18.9 m2;
  • 189/1070 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 84860020483001);
  • 189/1070 domājamās daļas no saimniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums 84860020483002);
  • 189/1070 domājamās daļas no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 84860020483) ar kopējo platību 0.3257 ha.

Objekta pieejamība

  • objekts ir izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 1 440.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Dace Šmēdiņa
tālr.: 67 021 397
e-pasts: Dace.Smedina@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv