t Possessor
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Rīga, Krustpils iela 73 k-3, dzīvoklis Nr.41
EUR 3 800.00

Objekta sastāvs

  • vienistabas dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums: 0100 121 1333 004 041) ar kopējo platību 18.4 m2;
  • 1838/70775 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu: 0100 121 1333 004 kopīpašumā esošās daļas;
  • dzīvojamai mājai, kurā atrodas Objekts, ir funkcionāli piesaistīta privātpersonām piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 0100 121 1333 daļa 0.2023 ha platībā.

Objekta pieejamība

  • objekts ir izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 3 800.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

  • Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
  • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 08.06.2020.
  • citām personām: līdz 16.07.2020 plkst. 23:59.
  • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 380.00
  • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Rīga, Krustpils iela 73 k-3, dzīvoklis Nr.41, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
  • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

  • izsole ar augšupejošu soli
  • sākuma datums: 26.06.2020 (izsole ilgst 30 dienas)
  • laiks: 13:00
  • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv