SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Ventspils, Tārgales iela 72, dzīvoklis Nr.8
EUR 7 360.00

Objekta sastāvs

  • divistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 27000251611001006) ar kopējo platību 50.60 m2;
  • 5060/308170 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 27000251611001) kopīpašumā esošās daļas;
  • 5060/308170 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 27000251611).

Objekta pieejamība

  • objekts ir izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 7 360.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Dace Šmēdiņa
tālr.: 67 021 397
e-pasts: Dace.Smedina@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv