SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Rīga, Katrīnas dambis 24, dzīvoklis Nr.7
EUR 24 000.00

Objekta sastāvs

  • divistabu dzīvoklis Nr.7 (telpu grupas kadastra apzīmējums: 01000120099009007) ar kopējo platību 49.8 m2;
  • 498/5621 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums: 01000120099009).

Dzīvojamā māja, kurā atrodas Objekts, saistīta ar privātpersonai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 01000120099 daļu 1360 m2 platībā.

Objekta pieejamība

  • objekts ir izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 24 000.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Dace Šmēdiņa
tālr.: 67 021 397
e-pasts: Dace.Smedina@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv