SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Valkas novads, Valkas pagasts, "Kurmīši", dzīvoklis Nr.2
EUR 1 600.00

Objekta sastāvs

  • divistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 94880080008001002) ar kopējo platību 45.70 m2
  • 4570/8720 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 94880080008001) kopīpašumā esošās daļas
  • 4570/8720 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 94880080008) ar kopējo platību 0.4203 ha

Objekta pieejamība

  • objekts ir izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 1 600.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Dace Šmēdiņa
tālr.: 67 021 397
e-pasts: Dace.Smedina@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv