SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Ventspils, Depo iela 5, dzīvoklis Nr.4
EUR 6 000.00

Objekta sastāvs

  • divu istabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 27000230201003004) ar kopējo platību 41,50 m2;
  • 415/3534 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 27000230201003);
  • 415/3534 domājamās daļas no diviem šķūņiem (kadastra apzīmējumi 27000230201004 un 27000230201008);
  • dzīvojamā māja Depo ielā 5, Ventspilī atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 27000230201, 1.8519 ha platībā, kuras tiesiskais valdītājs ir Latvijas Republikas Satiksmes ministrija.

Objekta pieejamība

  • objekts ir izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 6 000.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Dace Šmēdiņa
tālr.: 67 021 397
e-pasts: Dace.Smedina@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv