SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Ventspils, Usmas iela 18, dzīvoklis Nr.39
EUR 15 100.00

Objekta sastāvs

  • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 54.7 m2
  • 5470/233660 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu: 27000260644001 kopīpašumā esošās daļas
  • 5470/233660 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 27000260644, ar kopējo platību 0.1692 ha

Objekta pieejamība

  • objekts ir izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 15 100.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Dace Šmēdiņa
tālr.: 67 021 397
e-pasts: Dace.Smedina@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv