SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Liepāja, Šķēdes iela 15, dzīvokļa Nr.53 1/3 domājamā daļa
EUR 4 200.00

Objekta sastāvs

1/3 domājamā daļa no dzīvokļa īpašuma Nr.53 Šķēdes ielā 15, Liepājā, ar kadastra Nr.1700 900 0321, kura sastāvā ir:

 • divistabu dzīvoklis Nr.53 (telpu grupas kadastra apzīmējums 17000110105001053) ar kopējo platību 55.8 m2,;
 • 14/1000 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 17000110105001);
 • 14/1000 domājamās daļas no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 17000110105) ar kopējo platību 0.4549 ha.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 4 200.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • līdz 10.11.2020 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 420.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Liepāja, Šķēdes iela 15, dzīvokļa Nr.53 1/3 domājamā daļa, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 21.10.2020 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv