SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Ventspils, Depo iela 11, dzīvoklis Nr.2
EUR 5 300.00

Objekta sastāvs

  • vienistabas dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums: 27000230214002002) ar kopējo platību 40,10 m2;
  • 401/2029 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums: 27000230214002);
  • 401/2029 domājamās daļas no šķūņa (kadastra apzīmējums: 27000230214004);
  • 401/2029 domājamās daļas no pagraba (kadastra apzīmējums: 27000230214005);
  • dzīvojamai mājai Depo ielā 11, Ventspilī, funkcionāli piesaistīta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 27000230214 daļa 0.2544 ha platībā, kuras tiesiskais valdītājs ir Latvijas Republikas Satiksmes ministrija.

Objekta pieejamība

  • objekts ir izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 5 300.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Dace Šmēdiņa
tālr.: 67 021 397
e-pasts: Dace.Smedina@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv