SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Rīga, Voleru iela 29, dzīvoklis Nr.2
EUR 8 600.00

Objekta sastāvs

  • divistabu dzīvoklis Nr.2 (telpu grupas kadastra apzīmējums: 01000982021001002) ar kopējo platību 42,2 m2;
  • 4220/17560 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums: 01000982021001);
  • 4220/17560 domājamās daļas no atejas (būves kadastra apzīmējums: 01000982021003);
  • 4220/17560 domājamās daļas no četriem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi: 01000982021006, 01000982021007,  01000982021008, 01000982021009);
  • 4220/17560 domājamās daļas no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums: 01000982021) ar kopējo platību 0.0899 ha.

Objekta pieejamība

  • objekts ir izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 8 600.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Dace Šmēdiņa
tālr.: 67 021 397
e-pasts: Dace.Smedina@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv