SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Rīga, Voleru iela 33, dzīvoklis Nr.2
EUR 9 500.00

Objekta sastāvs

  • divistabu dzīvoklis Nr.2 (telpu grupas kadastra apzīmējums: 01000982019001002) ar kopējo platību 52,6 m2;
  • 5265/79826 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums: 01000982019001);
  • 5265/79826 domājamās daļas no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums: 01000982019) ar kopējo platību 0.1553 ha.

Objekta pieejamība

  • objekts ir izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 9 500.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Dace Šmēdiņa
tālr.: 67 021 397
e-pasts: Dace.Smedina@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv