SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Priekuļu nov., Jāņmuiža, Gaujas iela 4, dzīvoklis Nr.1
EUR 1 000.00

Objekta sastāvs

  • vienistabas dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums: 42720020063008001) ar kopējo platību 15,20 m2;
  • 152/1229 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums: 42720020063008);
  • dzīvojamā māja Gaujas ielā 4, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kadastra Nr.4272 502 0005, atrodas uz privātpersonām piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 42720020063, “Vairogi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.

Objekta pieejamība

  • objekts ir izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 1 000.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Dace Šmēdiņa
tālr.: 67 021 397
e-pasts: Dace.Smedina@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv