SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Priekuļu nov., Jāņmuiža, Gaujas iela 4, dzīvoklis Nr.1
EUR 800.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums: 42720020063008001) ar kopējo platību 15,20 m2;
 • 152/1229 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums: 42720020063008).

Dzīvojamā māja Gaujas ielā 4, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kadastra Nr.4272 502 0005, atrodas uz privātpersonām piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 42720020063, “Vairogi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 800.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 05.05.2021.
 • citām personām: līdz 03.06.2021 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 80.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Priekuļu nov., Jāņmuiža, Gaujas iela 4, dzīvoklis Nr.1, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 14.05.2021 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruni 67 021 358.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Dace Šmēdiņa
tālr.: 67 021 397
e-pasts: Dace.Smedina@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv