SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Rīga, Voleru iela 45, dzīvoklis Nr.1
EUR 7 000.00

Objekta sastāvs

  • Objekts sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 32,4 m2
  • 3240/44330 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums: 01000982025001) kopīpašumā esošās daļas
  • 3240/44330 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums: 01000982025002)
  • 3240/44330 domājamām daļām no atejas (būves kadastra apzīmējums: 01000982025003)

Objekta pieejamība

  • objekts ir izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 7 000.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Dace Šmēdiņa
tālr.: 67 021 397
e-pasts: Dace.Smedina@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv